Chủ động nước tưới để tăng năng suất cây mía Thời tiết khô hạn kéo dài khiến năng suất, sản lượng mía niên vụ 2012 – 2013 ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) thấp hơn năm trước. Tuy nhiên, những diện tích mía đủ nước tưới vẫn có năng suất cao hơn năng suất trung bình 30 – 40%. Từ việc làm của nông dân Giữa trưa nắng chang chang, trên vùng mía lưu gốc (vừa thu hoạch xong) ở thôn 3 xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa của anh em ông Huỳnh Văn Thông và Huỳnh Văn Giáo, hệ Chi tiết >>