Đường rớt giá, ngành mía đường gặp khó Hơn năm nay, giá đường trong nước và thế giới liên tục giảm. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến đường chật vật vì lượng hàng tồn kho lớn. Theo đó, người trồng mía cũng gặp không ít khó khăn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp mía đường vẫn giữ giá thu mua, tiêu thụ hết mía cho nông dân – Ảnh: N.XUÂN Ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam cho biết: Hiện trên thế giới, hầu hết các nước Chi tiết >>